วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ผู้อำนวยการศักดิ์ดา บุรีงาม

นางอัญชลี กล้าวรางกูล ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ


จ.ส.ต. วิโรจน์ กล้าวรางกูล ตำแหน่งครูชำนาญการ


นายนิเวช รอดบำเรอ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางอำไพ เกิดดี ตำแหน่ง ครู
นางสาวอัญชัน บุญยะวาศรี ตำแหน่ง ครู
นางจันทินี วงษ์สุวรรณ ตำแหน่ง ครู

นายพนัส ประทุมชาติ ตำแหน่ง ครู
นางดารณี อัสโม ตำแหน่งครู

นางกฤษณา เอี่ยมสง่า ตำแหน่ง ครู
นางสาวจุฑามาศ เฮนะเเกษตร ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางกมลวรรณ ทะเจริญ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง


นายบุญเทิง ช่อกง ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น